نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - تاسوعا و عاشورا (با قطار)

3 روزه یک شنبه 07/18 07/19 الی 07/21

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 07/29 07/29 الی 07/30

کاشان ، باغ فین

1 روزه جمعه 07/30

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(باقطار)

3 روزه سه شنبه 08/04 08/05 الی 08/07

کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

 1 روزه جمعه  08/07

روستای یوش و بلده

1 روزه جمعه 08/07 

کویر مرنجاب

 1 روزه جمعه 08/07

کویر مصر

3 روزه چهارشنبه 08/11 08/12 الی 08/14

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 08/12 08/13 الی 08/14

کویر مرنجاب

1 روزه پنج شنبه 08/13

دریاچه شورمست

1روزه جمعه 08/14

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/18 08/19 الی 08/21

روستای سنگی میمند ، کلوت شهداد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/18 08/19 الی 08/21

کویر متین آباد

1 روزه پنج شنبه 08/20

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 08/21

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه چهارشنبه 08/26 08/27 الی 08/30

مشهد مقدس-اربعین(با قطار)   

3 روزه پنج شنبه 08/27 08/28 الی 08/30

غار چال نخجیر

1 روزه جمعه 08/28

کویر مرنجاب

1 روزه یک شنبه  08/30

خوزستان ، شوش ،شوشتر ، چغازنبیل(قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/02 09/03 الی 09/05

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 09/03 09/04 الی 09/05

قزوین گردی

1 روزه جمعه  09/05

چشمه های باداب سورت

1 روزه جمعه  09/05

مشهد مقدس- شهادت امام رضا(ع)(با قطار)

3 روزه یک شنبه 09/07 09/08 الی 09/10

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 09/08 09/09 الی 09/12

کرمان ، ماهان ، کویر شهداد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 09/09 09/10 الی 09/12

زنجان گردی

1 روزه جمعه  09/12

روستای ابیانه

1 روزه جمعه  09/12

یزد ، میبد(با قطار)

2 روزه چهار شنبه 09/17 09/18 الی 09/19

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه  09/19

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/24 09/25 الی 09/27

کویر مصر

3 روزه چهارشنبه 09/24 09/25 الی 09/27

مشهد مقدس-ولادت حضرت رسول(با قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/24 09/25 الی 09/27

کویر متین آباد

1 روزه شنبه 09/27
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

کاشان ، باغ فین

1 روزه جمعه  07/30

کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

1 روزه

جمعه  08/07

روستای یوش و بلده

1 روزه جمعه  08/07

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه  08/07

کویر مرنجاب

1 روزه پنج شنبه 08/13

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه  08/14

کویر متین آباد

1 روزه جمعه  08/20

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 08/21  

غار چال نخجیر

1 روزه جمعه  08/28

کویر مرنجاب

1 روزه یک شنبه 08/30

قزوین گردی

1 روزه جمعه  09/05

چشمه های باداب سورت

1 روزه جمعه  09/05

زنجان گردی

1 روزه جمعه  09/12

روستای ابیانه

1 روزه جمعه  09/12

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 09/19

کویر متین آباد

1 روزه شنبه 09/27
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 07/29 07/29 الی 07/30

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(باقطار)

3 روزه سه شنبه 08/04 08/05 الی 08/07

کویر مصر

3 روزه چهارشنبه 08/11 08/12 الی 08/14

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 08/12 08/13 الی 08/14

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/18 08/19 الی 08/21

روستای سنگی میمند ، کلوت شهداد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/18 08/19 الی 08/21

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه چهارشنبه 08/26 08/27 الی 08/30

خوزستان ، شوش ،شوشتر ، چغازنبیل(قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/02 09/03 الی 09/05

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 09/03 09/04 الی 09/05

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه   09/08 09/09 الی 09/12

کرمان ، ماهان ، کویر شهداد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 09/09 09/10 الی 09/12

یزد ، میبد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 09/17 09/18 الی 09/19

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/24 09/25 الی 09/27

کویر مصر

3 روزه چهار شنبه 09/24 09/25 الی 09/27
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - تاسوعا و عاشورا (با قطار)

3 روزه یک شنبه 07/18 07/19 الی 07/21

مشهد مقدس-اربعین(با قطار)

3 روزه پنج شنبه 08/27 08/28 الی 08/30

مشهد مقدس- شهادت امام رضا(ع)(با قطار)

3 روزه یک شنبه 09/07 09/08 الی 09/10

مشهد مقدس-ولادت حضرت رسول(با قطار)

3 روزه چهارشنبه 09/24 09/25 الی 09/27